ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

03/03/2020

Προστέθηκε Νέα Δυνατότητα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την ανάρτηση όλων των ανακοινώσεων που αφορούν την λειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU