ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

24/09/2020

Προστεθηκαν τα έντυπα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ στο ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

* Για το έντυπο "ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/8/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ" στο δοκιμαστικό περιβάλλον δεν διατίθενται ΚΑΔ αλλά υπάρχει η ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ "ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ"

Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU